Tasarım


Belirli bir topluluğa ya da kişiye göre ve çeşitli yöntemlerle oluşturulan yaratıcı eylemler bütünüdür.

Verili ya da önceden kararlaştırılmış bir amaç doğrultusunda, ürünü önce zihinsel olarak geliştirme ve sonrasında meydana gelmesini sağlayacak tüm faaliyetlerin oluşturulmasıdır. Kullanıcı deneyimi, çevresel faktörler ve çağın ihtiyaçlarına göre bu süreç evrilir. Çeşitli fikirlerle ulaşılan kavramlar tasarımcıyı ürünün varoluşuna doğru götürür, görsel ifadelerle de ürün anlatılır ve gelişir.