Yapı


Canlıların ihtiyaçlarını sağlamak için oluşturulmuş, belirli malzeme, ölçü ve standartlar dahilinde inşa edilen kütleler bütünüdür.

Yapı barınma beslenme vb. gibi ihtiyaçları karşılama amacıyla oluşturulan yer altı yer üstü ve sualtı tesisidir. Belirli tasarımlar doğrultusunda, yapı için kullanılan gereçleri özellikleri ve tekniklerine uygun olarak, talep edilen ihtiyaçları karşılayarak oluşturulan inşadır.

Yapının inşa edilmesi maksadına ve taşıyıcı elemanlarına göre, sürekliliğine, bulundukları yerlere ve mülkiyetlerine göre sınıflandırılırlar.